2013. november havi bejegyzések

A játék és fantázia szerepe a szenzoros integrációs (DSZIT)terápiákban

A játék és a fantázia szerepe a szenzoros integrációs (Ayres) terápiákban

A cél a gyermek kreatív erőinek felébresztése, hogy aktív, örömteli interakciók sorozatán keresztül érlelhesse azokat a neurofiziológiai, pszichoszociális háttérfunkciókat, amelyek az őt ért pszichés és/vagy organikus behatások ? sérülések, hiányállapotok – eredményeképpen nem működnek megfelelően.

Ayres terápiájában az emberiség ősrégi tapasztalataiban gyökeredző lehetőségeihez folyamodott. A mennyezetről lógó minden irányba forgó hálóba belebújva, a terápia során magzati pózba kerülő gyermek gazdag vesztibuláris ingert kap. (óceániai népek asszonyai magukra kötözve hálóban viszik gyermekeiket, Meteorákban élő szerzetesek hálókon húzzák

fel-le magukat, Ég és Föld között meditálnak?)

 img331meteorák

 

Számos gyermekkel találkozunk, akiknél gátolt a játéktevékenység. Ez a gátlás megnyilvánulhat a játék motoros, vagy a fantázia hiányának aspektusában is. A gazdagon árnyalt játék hiányát a magatartás szabályozás és a megismerő tevékenység különböző zavarai kísérik. Ayres vesztibuláris ingereket kiváltó játékai lehetőséget nyújtanak arra, hogy a gyermek belső erőforrásait mozgósítva, eredeti helyére kerüljön, rendeződjön a mozgás és a megismerő tevékenység a fantázia egysége.

A vesztibuláris (egyensúlyszervi) ingerlés előnyben részesítésének kitüntetett időszaka az élet első 8-10 éve. Azok a játékok, amelyeket régtől fogva a világ minden részén lényegileg hasonló módon játszanak a gyerekek, sok egyensúlyszervre ható elemet tartalmaznak.
A gyerekek évszázados játékai (melyek egykor felnőtt játékok voltak) igen gazdagok vesztibuláris élményekben. Ehhez kapcsolódik a zene, az érzelem. Ezek a játékok segítik őket abban, hogy saját maguk tudják megszervezni hatékonyan szenzomotoros képességeiket, alakítsák testképüket, szabályozzák viselkedésüket és az idegrendszer diszkrét károsodásaira is jótékony hatással vannak. (Kútba estem, húzz húzz engemet, Adj király katonát, Itt ül egy kis kosárba királynénak leánya, icka, golyózás, teke, kocsizás stb..) pörgések, forgások, fél lábon ugrás, állás, egyensúlyozás, apró lépések, nagy energiákat mozgató lendületes szédületes forgások a kísérő mozgáselemei ezeknek a játékoknak, melyeknek száma variációs lehetőségei számtalanok. A tipegők, a már járni tudók nagy örömüket lelik azokban a játékdalokban, amiknek végén leguggolnak, megfordulnak velük, vagy a hónuk alatt felemelve jó magasra lendítik őket. Minél erőteljesebb az inger, annál nagyobb az élvezet. Mindez abban az életkorban, amikor a nehézségi erő az egyik legnagyobb fizikai kihívás a fejlődő, kezdetben magatehetetlen gyereknek. Természetesen a bizalom próbája is. A vesztibuláris ingerlés része azoknak a technikáknak is, amelyekkel az anyák hatásosan képesek gyermekük rossz közérzetét befolyásolni, megnyugtatni őket, és ez a tudás anyai magatartásuknak szerves, önkéntelenül megjelenő eleme. Nem lehet véletlen, hogy a kisgyerekkor játékaiban, amelyeket a felnőttek, mintegy rejtett neuropszichológiai tréningként a gyerekekkel játszanak, nagy hangsúlyt kapnak a tapintási ingerlések. Gondoljunk csak az arcsimogató, ujjkiszámoló mondókák nagy számára és változatosságára, és arra a nehezen értelmezhető tapasztalatra, hogy mennyire kedvelik a kisgyermekek a szinte fájdalomhatáron lévő csiklandozást és csipkedést (pl.: Csip-csip csóka). Újabb adalék ez ahhoz, hogy megérthessük a kultúra szerepét az emberiség ősrégi tapasztalatainak átadásában.

A kérdés, hogy van ?e helyük ezeknek a játékoknak a mai gyerekek ?túlhajszolt? világában.
(az óvodai nevelésben mindenképen, az óvoda egész napos életében erre többször többoldalú megerősítéssel, többféle motivációs helyzetben van lehetőség) ? magánvélemény

A szenzoros integrációs terápia során az agyműködés környezetei ingereket szervező képessége számára kedvező helyzet teremtődik, és nagyobb valószínűséggel születnek adaptív mozgásválaszok. Ezek jól szervezett, az addigiakhoz képest komplexebb mintázatokat jelentő mozgásterveken alapulnak Ez a terápia sem hagyhatja figyelmen kívül az átélés sajátosságait, amennyiben az integrálás igényével lép fel. Fontos ezt hangsúlyozni, mert sem a külföldi sem a hazai gyakorlat nem mentes az egyoldalúság veszélyétől.

A szenzoros integrációs terápia módszere kerüli a direktivitást, és legfőbb hatóereje a képzeletet és a motoriumot egyaránt nagy fordulatszámra kapcsoló játék.

A terápiás folyamat leghatékonyabb eleme a játék. A terápiában a részt vevők szabadon kísérletezhetnek a rendelkezésre álló eszközökkel: billenő hintákkal, forgó hengerrel, óriás gumilabdával, mennyezetről lelógó hálóval, gördeszkával -, annak érdekében, hogy rátaláljanak azokra az ősi mozgásmintákra, amelyek segítségével hatékonyabban tudják uralni testüket a térben. Kuporoghatnak magzati pózban, pöröghetnek, repülhetnek, billeghetnek, s közben olyan világot teremthetnek, amely a mesék, a fantázia birodalmához igen közel eső. Ha ezeket a mozgásokat képesek a saját akaratukból származónak megélni, megnyílik az út a további strukturálódás felé. Érettebb és integráltabb mozgások nem taníthatók, megjelenésük nem erőltethető, legfeljebb előcsalogathatók olyan ingerhelyzetek felkínálásával, amelyek az egyén szükségleteire szabottak, és a legősibb ingerfajtákkal, a legősibb testhelyzetekkel kapcsolatosak (Ayres 1972)

A játékhoz tér szükséges. Fizikálisan egy biztonságos, érdekes játékeszközökkel felszerelt, kreativitásra módot adó tágassággal bíró tér. Pszichésen pedig az én és nem én határán elhelyezkedő ?potenciális tér? (Winnicott, 1999), amely az emberi fantázia és játék tere, ahol éppen annyi kihívás, veszély vár ránk, amellyel még éppen meg tudunk birkózni. Itt lehetünk spontánok, örömtelik, újat akarók, de megélhetjük a félelmet és a rettegést is; itt lehet mindennél fontosabb a saját motivációnk, lehet a legkevésbé lényeges a játszás eredménye szemben a játék élményfolyamával. Ebben a kényszerítő vonásoktól mentes ?mintha? helyzetben lehet a ?mivel játszani? kérdése helyett a ?mit játszani? az érdemibb. Az ügyetlen, csetlő-botló, bizonyos ingerektől megrettenő, vagy a végkimerülésig nyughatatlan gyerek játékában fantázia és mozgás aspektusainak egysége nehezen valósulhat meg. Ezek a gyerekek a felnőttektől leggyakrabban a testi épséget védendő ésszerű tiltásokat (Vigyázz magadra! Ne mássz fel! Ne ugorj le! Lassabban!) hallanak, amelyek meggyőzik őket arról, amit homályosan már úgyis sejtettek: a játszótér, a tornaterem nem az ő világuk, számukra ott nem terem szabadság.

Ha gyerek és felnőtt együtt játszik, magától értetődően adódik egyfajta hullámzás a  szabad és a strukturált helyzetek között. A gyermek, erőfeszítéseket végez, unalomig ismétel, míg egy-egy újabb készség biztos tulajdonosa nem lesz. A hintát önállóan hajtani, a nagylabdát ritmikusan a földhöz pattintani, a gördeszkát pont akkor megállítani, amikor szükséges, vékony pallón különböző nehezítésekkel végigmenni  – fontos ?tudások?; egyben én-erősítő, örömteli testi aktivitások is. S ha a megjelenítésre alkalmas színpad kész, a közönség megbízhatóan érdeklődő, és a függöny bármikor leereszthető, kezdődhet az előadás: felbukkanhatnak a színen a konfliktusok. A  megszületés traumái, a felegyenesedés nehézségei,  korai fájdalomélmények, az anyától való elszakadás problematikája, az összeütközések a testi ügyesség, erő fitogtatása miatt, a szigorú szabályok kialakítása és meghaladása – ezek azok a leggyakoribb szereplők, amelyek változatos jelmezekben, gyakran archetipikus szimbólumokként tűnnek elénk.

A terapeuta a játékban biztonságot nyújtó résztvevő, partner, aki képes támaszt nyújtani a szó elsődleges értelmében is, nem vonakodik testileg is jelen lenni a gyermek terében, melyben ott vannak a nemegyszer veszélyes játékeszközök, amelyekről bizony le lehet esni. A megkapaszkodás aktív és passzív változatait az ?itt és most? élményszinttől a régmúlt történetével együtt lehet a terapeutával közösen átélni. A terapeutára vár az a feladat, hogy kliensét, legyen az bármely életkorú is, kísérje, támogassa azon a felfedező úton, amely a megnehezített körülmények között keresi az éppen elégséges kihívást tartalmazó, éppen a leghatásosabb önszervezést biztosító, nem unalmas, de nem is elviselhetetlen szorongással kísért játékhelyzetet.

 

 

Share Button

Korai – csecsemőkori – általános mozgásvizsgálat

A vizsgálatot konduktori diplomával rendelkező szakember végzi.                                                         A találkozó elején kerül sor az anamnesztikus adatok felvételére, ahol a terhesség,szülés körülményeinek részletes  feltárása is szerepel. Fontos információkat adhat egy szakember számára a csecsemő első életnapjainak a leírása, bemutatása.  (szoptatási szokások, nehézségek;a csecsemő alvásszokásai,napirend megismerése..stb.)

A vizsgálat során megvizsgáljuk a baba éberségét,hallási-,látási ingerekre adott válaszreakcióját,megnézzük a baba izomtónusát,ízületeinek mozgásterjedelmét és csecsemőkori reflexprofilját.

A vizsgálat időtartama: kb.60 perc

Share Button

 

Share Button

Szenzomotoros szemléletű alapozós mozgásvizsgálat

A vizsgálat a szülő pontos kikérdezésével,anamnesztikus adatok felvételével kezdődik. Ez minden esetben kiterjed a terhesség,szülés körülményeire;a csecsemőkori történésekre;a mozgás és beszédfejlődés tempójára ,minőségére; a gyermek iskolai vagy óvodai életének  jellemzőire;otthoni szokásaira.

A vizsgálaton különböző mozgásminták lekövetését vagy bemutatását kérjük a gyermektől.

A mozgásvizsgálat során minden mozgást nézünk képesség-készség-automatizmus és koordináltság mentén.A vizsgálat során azt is megvizsgáljuk,hogy vannak-e éretlenségre utaló jelek( pl.:kényszertartások,kényszermozgások,függetlenedés elmaradása vagy két párhuzamos végtag együttmozgásának hiánya-ugrásoknál lábak együttmozgása-)Mindig az utal éretlenségre , ha a gyerek a fejlődésben alacsonyabb szinten végzi a megkívánt gyakorlatot.

A vizsgálat célja,hogy megállapíthassuk,honnan,milyen szintről indulhatunk egészében és különböző területeken a gyermekkel.A vizsgálat alapján készíthető el a fejlesztési illetve a terápiás terv.

A vizsgálat területei:

 1. Fejlődéstani nagymozgások
 2. Rugalmasság
 3. Egyensúly
 4. Keresztmozgások
 5. Ritmus
 6. Felső és alsó végtag független vezérlése és annak összerendezése
 7. Finommotorika
 8. Szerialitás (a megfelelő sorrend betartásának képessége)
 9. Dominanciák
Share Button

Logopédiai felmérések,vizsgálatok részletezése

Megkésett beszédfejlődés vizsgálata: 

A mai álláspont szerint egy magyar nyelvű kétéves lánytól vagy két és fél éves fiútól nagyjából 50-70 szó és rövid szókapcsolatok aktív használata az elvárható. Ez az időszak különösen fontos a beszédfejlődés szempontjából, hiszen az agyi beszédközpontok érésével indul meg a robbanásszerű nyelvi fejlődés.

A vizsgálat szülő jelenlétében zajlik. Minden esetben a beszéd anamnézis felvételével kezdődik , ahol a gyermek addigi beszédfejlődésének ütemét,minőségét tárjuk fel közösen a szülővel. Mindeközben lehetősége van a szakembernek,hogy megfigyelje az anya-gyermek kapcsolatot és a köztük kialakult kommunikációt is.

A vizsgálat során a logopédus szakember  a gyerekek életkorának megfelelő játékos     szituációkat alkalmazva felméri a kicsik kifejező beszédét, aktív     és passzív szókincsét,beszédértését,kontaktus felvevő készségét (figyelem,irányíthatóság,szemkontaktus..).

 

 

Grafomotoros képességek  vizgsálata: 

A vizsgálat alatt a gyermek első feladata egy emberalak ábrázolás, amit egy vizuo-motoros teszt követ. A vizsgálat alatt kiderül, hogy a gyermek helyesen tartja-e kezében a ceruzát, életkorának megfelelő-e a motoros koordinációja, vonalvezetése, ábrázoló képessége.

 

 

 Diszlexia-veszélyeztetettség vizsgálata: 

A vizsgálaton a gyermek egy olyan tesztet old meg, melyben megtudható, hogy életkorának megfelelő-e a nyelvi fejlettsége és olvasásra-írásra való készültsége. A vizsgálat ezenfelül tartalmazza még az artikuláció és a nyelés vizsgálatát is. A jelentkezés 5 éves korban vagy a nagycsoportba lépéskor ajánlott, hiszen így az iskolakezdés előtt még legalább egy teljes év áll rendelkezésünkre az esetlegesen gyengébb területek fejlesztésére.

 

Olvasás-írás vizsgálata:

Osztályfoknak megfelelően olvasás, írás, szövegértés, a nyelvtani helyesség vizsgálatára kerül sor.

 

GMP-GOH Beszédpercepciós diagnosztika:

Azokat a problémákat, amik a kifejező beszédet érintik, mindig könnyebb észrevennünk. Hiszen halljuk, hogy a gyermek pl. tyúk helyett ?tút?-ot mond, vagy nem használja helyesen a ragokat. Azt viszont már nehezebb megmondani, hogy mások beszédéből mi jut el a gyermekhez és az hogyan kerül feldolgozásra. A GMP-GOH Beszédpercepciós diagnosztika a beszédészlelés és a beszédmegértés képességének vizsgálatát tartalmazza, melyek a helyes nyelvfejlődés, az olvasás és írástanulás, illetve a bonyolultabb szövegek megértésének elengedhetetlen feltételei.

 

Komplex nyelvi felmérés (a beszéd percepciós és produkciós vizsgálata):

Kifejező és értő oldalról is vizsgáljuk a gyermek nyelvi képességét az összes szinten (hang, toldalékolás, szó, szószerkezet, mondat és szövegszinten), ezáltal átfogó képet kaphatunk róla. A vizsgálatot több alkalommal, a gyermek ütemében végezzük.

 

Nyelvlökéses nyelés vizsgálata: 

A vizsgálat alkalmával a gyermek nyelésének megfigyelésére és a tapasztaltak alapján tanácsadásra kerül sor logopédiai terápia, illetve fogszabályzó szakorvos felkeresésével kapcsolatban. A vizsgálatra tanácsos valamilyen könnyen és nehezebben nyelhető (pl. banán és bármilyen péksütemény) étellel érkezni.

Pöszeség vizsgálata: 

A vizsgálat során a gyermek feladata képek megnevezése, mely során a helyes vagy helytelen hangképzés megfigyelhető.

 

Share Button

Konduktív pedagógiai szűrés

A konduktív pedagógiai szűrést konduktor szakember végzi. A szülő sokszor már különböző szakvizsgálatok eredményivel (belgyógyászati,neurológiai,ortopédiai,EEG,EMG?)keresi fel Központunkat de sok esetben a mi tanácsunkra kerülnek a fenn említett szakterültek rendeléseire.

A szűrés során az anamnézis ismert szempontjait alkalmazzuk.  Ezen kívül a szülő kikérdezése során fontos információkat nyerünk a gyermek önkiszolgálását,szobatisztaságát,étkezését,öltözködését érintően is ,melyek mind hozzásegítenek  az optimális fejlesztési terv elkészítéséhez.

 

A felvételi szűrővizsgálat során megfigyeljük

 • a gyermek általános fejlettségét (súly,testalkat, koponya deformitás ,csontrendszeri rendellenesség..)
 • a kontaktus felvétel lehetőségeit (élénkség,figyelem,arckifejezés,verbális kommunikáció,hypermotilitás vagy indítékhiány)
 • szembeötlő statikai elváltozásokat (jellegzetes tartás,paraparezis,hemiparezis,addukciós,flexiós,extenziós tónusfokozódás,skoliózis különböző formái,lordozis,kyphozis,végtagdeformitások..)
 • mimikai izmok működését
 • látás, tekintés milyenségét (kancsalság,nystagmus..)
 • hallás mértékét
 • nyelv, ajak működését (szopás,rágás,nyelés,nyálzás..)
 • beszédet
 • izomzat,tónuseloszlást (aktív,passzív mozgások korlátozottsága,van ?e már kialakult kontraktúra..)
 • a koordinációt (túlmozgás időbeli,térbeli jellemzése,célzó mozgás,egyensúly..)
 • mozgásállapotát(helyzetváltoztatás,ülés,állás,fogás?)

A vizsgálat során begyűjtött  információk alapján alakítjuk ki a gyermek fejlesztési tervét,módját.

A vizsgálat időtartama kb.:60 perc

Share Button

Komplex mozgás és pszichológiai vizsgálat

A mozgásterapeuta és a pszichológus által közösen végzett  vizsgálati sor.

A nagymozgások,az egyensúly,a ritmus,a reflexintegráció,a lateralitás minősége a mozgásfejlesztő szakember számára rengeteg információt ad az idegrendszeri összerendezettség milyenségéről.A pszichológiai vizsgálatok ezt kiegészítik a gyermek érzelmi,lelki fejlődésének,én-kép kialakulásának szintjéről,mely minden esetben nagymértékben befolyásolja gyermekeink megfelelő ütemű fejlődését.

A vizsgálat időtartama kb. 120 perc

Share Button

Egyéni pszichológiai konzultáció és viselkedéselemzés

A konzultáció kezdetét a szülőkkel történő megbeszélés jelenti,az. ún. első interjú keretei között. Ezt követően sor kerül a gyermek fejlődési fázisainak,felmerülő nehézségeinek megbeszélésére,tisztázása,részletes anamnézis felvételére,majd a közös célok meghatározására.

A kognitív funkciók,magatartás jegyek változásának vizsgálatára játékos felméréseket,játék helyzeteket alkalmazunk kiegészítve szükség esetén különböző rajztesztekkel,projektív eszközökkel vagy más diagnosztikai módszerekkel.

Share Button

DSZIT-diagnosztika (Ayres terápia)

A szenzoros szabályozás egy neurológiai folyamat,mely  testünk és környezetünk érzeteit rendezi,lehetővé téve,hogy testünket az aktuális helyzetnek megfelelően tudjuk használni. A szenzoros integráció az érzékszervi feldolgozás legfontosabb fajtája.

Ha ez a feldolgozás sérül,előfordul,hogy a gyermek gyakran elesik,ügyetlen,tönkreteszi a játékait,hangos,vad,nehéz fegyelmezni vagy éppen ezek ellenkezője:nehezen barátkozik, visszahúzódó ,nem szereti ha simogatják,ha piszkos,maszatos lesz,ha homok éri.

A DISZIT ?diagnosztika egy részletes anamnézis felvételével kezdődik,ahol a szülő elmondásából már gyakran több szenzoros integrációs zavarra utaló jel is megmutatkozik. A vizsgálat során megfigyeljük a gyermek izomtónusát,reflexintegrációs szintjét,mozgáskoordinációját,egyensúlyát,vesztibuláris -proprioceptív rendszer érettségét és a taktilis ingerek integrálásának milyenségét.

A vizsgálat időtartama kb.:90 perc

Share Button