2014. december havi bejegyzések

Komplex iskolaérettségi vizsgálat

A játékos vizsgálat során a gyermek egyes részképességeit vizsgáljuk. Célunk, hogy felderítsük, a gyermek hol tart a fejlődésben, mely területeken kiemelkedő a teljesítménye, mely területek fejlesztése szükséges az iskola megkezdése előtt.

A különböző játékos feladatokban nyújtott teljesítményt összegezve kialakul egy teljes kép a gyermek érettségéről, ez alapján teszünk javaslatot a szülőknek az iskola megkezdéséről vagy halasztásáról.

A vizsgálatot három alkalommal végezzük:

  • Idegrendszeri összerendezettség felmérése;

egyensúlyérzék, rugalmasság, nagy és finommozgások, keresztezettség, alsó-felső végtagok független vezérlése és összerendezése, ritmus vizsgálata.

  • GOH-GMP beszédészlelési és –megértési vizsgálat.
  • Figyelem, gondolkodás, észlelés, nyelvi képességek, téri és idői tájékozódás, azonosság-különbség felismerése, iránykövetés, hangképzés vizsgálata.

A felmérést több szakember végzi, így különböző szakmai szempontok és meglátások alapján teljesebb képet kaphatunk a gyermek aktuális fejlettségi állapotáról.

A komplex vizsgálat díja: 12.000 Ft

Írásos szakvélemény: 2500 Ft

Share Button