Mihalek Mariann összes bejegyzése

Mihalek Mariann

Konduktor-tanító, DSZIT (Ayres)fejlesztő, Alapozó terapeuta, a Hintaló Fejlesztő Központ alapítója és vezetője

  • Diplomámat a Nemzetközi Petö András Nevelőképző és Nevelőintézet főiskoláján szereztem
  • Dinamikus szenzoros integrációs terápia (DSZIT, Ayres terápia) továbbképző tanfolyam
  • Alapozó terapeuta képzés

OLYMPUS DIGITAL CAMERA20 éve foglalkozom mozgássérült gyerekek és felnőttek, valamint csecsemőkorú gyermekek korai fejlesztésével. Diplomám megszerzése után több éven keresztül dolgoztam a Pető Intézet Nemzetközi tagozatán, ahol óvodás illetve iskoláskorú gyermekek komplex (mozgás és kognitív) fejlesztéséért voltam felelős.
Az utóbbi 10 évben főleg külföldi Alapítványok és Intézmények munkájában vettem részt.(Juntos por un caminar-Mexikó; Verein Ponte Kö-Németország; The Movement Centre of Manitoba Kanada, Foundation for Neurorehabilitation of Valencia Community-Spanyolország). Itt mozgássérült gyermekek, felnőttek fejlesztése; megkésett mozgásfejlődésű, tanulási -, viselkedési zavarokkal küzdő, hyperaktív gyermekek fejlesztésének megszervezése tartozott a feladataim közé.

Share Button

Varsányi Melinda

Konduktor, Alapozó fejlesztőOLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete
  • Alapozó Terápia tanfolyam

Diplomám megszerzését követően (1988) a Nemzetközi Pető Intézetben dolgoztam tovább, mint konduktor. Óvoda tagozaton a 3-6 éves gyerekek értelmi- és mozgásfejlesztése, anyanyelvi, zenei és vizuális nevelése tartozott a feladataim közé, majd a Nemzetközi tagozat német csoportjában vállaltam munkát. Számos külföldi projektben angol, német és spanyol nyelvterületeken vettem részt. Különböző korú és diagnózisú mozgássérült, valamint tanulásban akadályozott gyerekek és felnőttek fejlesztésében és a szakmai munka vezetésében működtem közre.
Főleg tanulási nehézségekkel küzdő diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás, illetve magatartásproblémás, hiperaktív gyerekekkel foglalkoztam. Az Alapozó terápia okosító torna segítségével sok gyereknek segítettem már a tanulásban jobb eredményt elérni, tehetségüket kibontakoztatni.

Share Button

Kiss Kinga

Pszichológus, DSZIT (Ayres) fejlesztő PPKE Pszichológia szakán végeztem klinikai pszichológia szakirányon 2007-ben. Módszerspecifikus képzések keretében mozgásterápiát (Ayres, INPP), élményterápiát, valamint viselkedésterápiát (ABA) tanultam.O

Önismereti képzésemet a Családterápiás Pszichodráma csoportos módszerén keresztül kezdtem el, ez végigkíséri a munkámat mindmáig.
Az utóbbi években autizmus spektrum zavarral élő gyermekek komplex egyéni fejlesztésével foglalkoztam az alkalmazott viselkedésterápia intenzív és gyermekközpontú szemléletének és eszközrendszerének segítségével.
Gyermekcsoportok vezetésénél alkalmazok pszichodramatikus, játékterápiás elemeket, élménypedagógiai alapokra építő módszereket és pszichomotoros fejlesztést.
Meghatározó tapasztalatokat szereztem németországi és itthoni gyermekotthoni munkáim során is. /Städtisches Kinderheim Aschaffenburg (2006-2007), Mosoly Alapítvány Budapest (2010)
Egyéni és csoportos pszichológiai, pedagógiai fejlesztéssel egyaránt foglalkozom.

Share Button

Fazekas Ágnes

Konduktor-óvodapedagógus, gyógymasszőr

  • Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete      
  •    Nemzetközi Masszázsakadémia

Főiskolai tanulmányaim során a legtöbb gyakorlati időt konduktív óvodai, valamint korai fejlesztő csoportokban töltöttem. Egyéni területi gyakorlatomat pedig a Zölderdő Óvoda egyik logopédiai csoportjában teljesítettem. Konduktor-óvodapedagógus végzettségemet 2014-ben szereztem meg.ági_m_

A gyógymasszőr végzettség megszerzésére a különböző mozgásformák anatómiai hátterének alaposabb megismerése, ezáltal a mozgással kapcsolatos képességterületek minél hatékonyabb fejlesztésére törekvés motivált.

Fontosnak tartom, hogy a gyermekek játékos fejlesztése valamennyi (a mozgással, beszéddel, gondolkodással és szociális élettel összefüggő) képességterületet egyidejűleg, sokoldalúan mozgósítsa. E fejlesztés egyik hatékony eszközének látom a zenét: az éneklést és a hangszeres játékot, így tanulmányaimat a zeneterápia irányába szeretném folytatni.

Share Button

Komplex iskolaérettségi vizsgálat

A játékos vizsgálat során a gyermek egyes részképességeit vizsgáljuk. Célunk, hogy felderítsük, a gyermek hol tart a fejlődésben, mely területeken kiemelkedő a teljesítménye, mely területek fejlesztése szükséges az iskola megkezdése előtt.

A különböző játékos feladatokban nyújtott teljesítményt összegezve kialakul egy teljes kép a gyermek érettségéről, ez alapján teszünk javaslatot a szülőknek az iskola megkezdéséről vagy halasztásáról.

A vizsgálatot három alkalommal végezzük:

  • Idegrendszeri összerendezettség felmérése;

egyensúlyérzék, rugalmasság, nagy és finommozgások, keresztezettség, alsó-felső végtagok független vezérlése és összerendezése, ritmus vizsgálata.

  • GOH-GMP beszédészlelési és –megértési vizsgálat.
  • Figyelem, gondolkodás, észlelés, nyelvi képességek, téri és idői tájékozódás, azonosság-különbség felismerése, iránykövetés, hangképzés vizsgálata.

A felmérést több szakember végzi, így különböző szakmai szempontok és meglátások alapján teljesebb képet kaphatunk a gyermek aktuális fejlettségi állapotáról.

A komplex vizsgálat díja: 12.000 Ft

Írásos szakvélemény: 2500 Ft

Share Button

Új fejlesztő foglalkozások Központunkban:homloklebeny csoportok,iskola előkészítő foglalkozások,játékos babatorna

Homloklebeny csoport

Ez a fejlesztő foglalkoztatási típus az alapozó terápiából ered.A fejlesztő foglalkozások és eredmények tapasztalatai alapján kifejlesztett módszer,foglalkoztatási forma az agy kapacitásának növelésére.

albert_einstein

“Mindent a lehető legegyszerűbben kell csinálni,

de annál egyszerűbben nem.”

                                                                                                                         (Albert Einstein)

 

A foglakozások során olyan strukturált gyakorlatokat csinálunk, amivel az agy teljesítőképességét, rendszerező képességét, sebességét jelentősen javíthatjuk.  A gyerekek megtanulják figyelmünket egyszerre több dolgon hatásosan rajta tartani, vagy éppen a külső ingerek kizárásával egy dologra összpontosítani.

A program során a mozgást, a beszédet és a gondolkodást kötjük össze olyan gyakorlatokkal, amik a homloklebenyünket intenzíven ingerlik és fejlesztik. Pozitív hatással vannak a gondolkodási folyamatokra az idegrendszeri hálózat megerősítésére, dúsítására.

A homloklebeny agyunk azon része , ahol megtalálható az elsődleges mozgatókéreg,a beszédképzés,a figyelem,a koncentráció,a munkamemória,a végrehajtó funkciók,a problémamegoldás és tervezés,a szervezés,az előrejelzés a rugalmasság központja.Az érzelmek,a motiváció,a személyiség,az agresszió kontroll,az ítéletalkotás és az önmonitorozás képessége is a homloklebenyhez kötődik.

A foglalkozások hatására jelentősen javul a memória, a figyelem, és a mozgás összerendezettsége. Fejlődik az egyensúly és a testi-lelki rugalmasság. A gondolkodási folyamat összetettsége megnő, fokozódik a kreativitás. A gyerekek képesek lesznek gyorsabban, hatékonyabban változtatni és változni, igazodni a váratlan eseményekhez. Ez az idegrendszeri újrarendeződés segíthet abban, hogy a fent említett területek a lehető legharmonikusabban, optimálisan, nagy hatásfokkal működjenek, hozzásegítve az embert egy könnyebb, energetikusabb, sikeres élethez.A fenn említett funkciók javulása megkönnyíti a tanulást,gördülékenyebbé teszi az iskolás éveket.

Ajánljuk ezen foglalkozásokat iskola előtt álló vagy már iskolás gyerekeknek(6 éves kortól),hogy a nagyfokú iskolai terhelés ellenére kevesebb energia felhasználásával tudjanak jó eredményeket produkálni.

 

A foglalkozások időpontjai:

Kedd 18.00-19.00

Szerda:15.00-16.00

Péntek:17.00.-18.00

Jelentkezni telefonon vagy emailban a Hintaló Fejlesztő Központban lehetséges.

 

Iskola előkészítő foglalkozás

 Az olvasás, írás, számolás elsajátítása az első iskolás évek legfőbb feladata.

Ahhoz, hogy a gyermekeknek ne okozzon nehézséget ezeknek a magasabb szintű, elvont folyamatoknak a tanulása, megfelelő részképességekkel kell rendelkezniük már az iskola megkezdésekor.

Az iskola előkészítő foglalkozás célja, hogy az egyes területeken magabiztosságot, jártasságot szerezzenek a gyerekek, megelőzve az iskolai lemaradást, kudarcélményeket:

-          Testséma ismeret, jobb-bal oldal biztos megkülönböztetése;

iskola előkészítő

-          Síkbeli, térbeli, időbeli tájékozódás, sorkövetés;

-          Szerialitás, ritmus;

-          Finommotorika, szem-kéz koordináció;

-          Rész-egész, állandóság felismerése;

-          Alak-háttér megkülönböztetése;

-          Auditív- és beszédhang differenciálás;

-          Analízis-szintézis;

-          Fonológiai tudatosság;

-          Beszédészlelés, beszédmegértés;

-          Figyelem, emlékezet, gondolkodás, problémamegoldás;

-          Szocializáció, feladattudat, kudarctűrő képesség.

 

Szeretettel várom a foglalkozásaimon azokat a gyermekeket, akik játékosan szeretnének készülni az iskola megpróbáltatásaira a későbbi sikeresség érdekében.

Edina néni

Jelentkezni személyesen vagy telefonon lehet a Hintaló Fejlesztő Központ elérhetőségein a foglalkozásokat megelőző ?játékos felmérésre?.

Egyéb tudnivalók a foglalkozásokról:

- heti 1 alkalom, 50 perc,

- kiscsoportos (3-4 fő),

- 4 alkalmas bérlet ára: 11 000 Ft.

- foglalkozások időpontjai:

Szerda 15.00.-16.00;Csütörtök 17.30.-18.30; Péntek:17.00.-18.00

 

 

Játékos babatorna

Központunkban szeptembertől újra indul a játékos babatorna már járni tudó vagy még csak  ?totyogó babák? részére.

Várunk minden kedves anyukát aki szívesen mozog,játszik babájával közösen.A foglalkozások alatt különböző mozgásos játékokat,mondókákat,dalokat tanulunk.Színes és változatos eszközök alkalmazásával buzdítjuk a babákat újabb és újabb mozgások kipróbálására,elsajátítására.Lehetőség adódik a kicsik számára,hogy első közösségi élményeiket megtapasztalják.A szórakozás mellett észrevétlenül fejlődik személyiségük,egyensúly érzékük,rugalmasságuk, és beszédük is.

A foglalkozások minden kedden 10.00-tól kezdődnek.

Első foglalkozás:2014.09.23.

Jelentkezni telefonon vagy emailban a Hintaló Fejlesztő Központ elérhetőségein lehet.

 

 

 

Share Button

Sport Poha-Rak interaktív bemutató foglalkozás a központunkban

A gyerekeket és szülőket egyaránt elvarázsolta ebben az új eszközben rejlő sok-sok lehetőség.Hihetetlen,hogy ennyire szórakoztató és egyben fejlesztő játék is.Központunkban fejlesztő munkánk során  szakembereink rendszeresen kihasználják az összes lehetőséget,amit ezek a színe s poharak magukban rejtenek.

Share Button

SPORT POHA-RAK vagyis egy új sport,játék,fejlesztő eszköz

Kedves Szülők,gyerekek!

Szeretném felhívni a figyelmeteket egy új, játékos ugyanakkor igen fejlesztő és szórakoztató sportra,melyet  Központunkban fejlesztő munkánk során is alkalmazunk színesítve a foglalkozásokat és kihasználva annak minden jótékony hatását a jobb és bal agyfélteke kapcsolatainak javítására .

sport poharak kép blog

A Sport Poha-Rak és rAkadémia nemcsak sportágként, de leginkább oktatási segédeszközként, versenyprogramként és szabadidős tevékenységként is sikeresen alkalmazható mind tantermi, szakköri, testnevelési órák keretében ,napközis programban és fejlesztő pedagógiai szakterületen valamint otthon, családi játékként is!

A módszer ( kreatív és élményszerű tanulást elősegítő program) használata korosztálytól, képességektől, előképzettségtől független fizikai és szellemi fittség fejlesztése bizonyítottan javítja az iskolai érettségre felkészítő óvodai, iskolai eredményeket és megnöveli a sikerélményeket. Segítséget nyújt a kognitív képességfejlesztésben, az olvasási, írási, számolási és logikai készségek kialakításában, valamint a problémamegoldásban. Mindkét kezünk váltott használata javítja az agy féltekéinek folyamatos kapcsolatát, a középvonal keresztezésével pedig új kapcsolatok (hidak) alakulnak ki az agysejtek között. Ezáltal fejlődik az agyműködés, koncentrálódik a figyelem, javul a teljesítmény az óvodában,  iskolában, a sportban, a zenetanulásban és minden más tevékenységben.

 

Ha felkeltettük érdeklődésedet,akkor  szeretettel várunk  2014.04.04-én(péntek) egy ingyenes,interaktív bemutató foglalkozásra,ahol te is kipróbálhatod a Sport Poha-Rak által megélhető élményeket és szórakozást.

A bemutató helyszíne:Hintaló Fejlesztő Központ

Időpont:                         2014.04.04.  17.30.-19.30

sportpoharak blog

Share Button