Kik vagyunk?

Mihalek Mariann

Konduktor-tanító, DSZIT (Ayres)fejlesztő, Alapozó terapeuta, a Hintaló Fejlesztő Központ alapítója és vezetője

  • Diplomámat a Nemzetközi Petö András Nevelőképző és Nevelőintézet főiskoláján szereztem
  • Dinamikus szenzoros integrációs terápia (DSZIT, Ayres terápia) továbbképző tanfolyam
  • Alapozó terapeuta képzés

OLYMPUS DIGITAL CAMERA20 éve foglalkozom mozgássérült gyerekek és felnőttek, valamint csecsemőkorú gyermekek korai fejlesztésével. Diplomám megszerzése után több éven keresztül dolgoztam a Pető Intézet Nemzetközi tagozatán, ahol óvodás illetve iskoláskorú gyermekek komplex (mozgás és kognitív) fejlesztéséért voltam felelős.
Az utóbbi 10 évben főleg külföldi Alapítványok és Intézmények munkájában vettem részt.(Juntos por un caminar-Mexikó; Verein Ponte Kö-Németország; The Movement Centre of Manitoba Kanada, Foundation for Neurorehabilitation of Valencia Community-Spanyolország). Itt mozgássérült gyermekek, felnőttek fejlesztése; megkésett mozgásfejlődésű, tanulási -, viselkedési zavarokkal küzdő, hyperaktív gyermekek fejlesztésének megszervezése tartozott a feladataim közé.

Share Button

Varsányi Melinda

Konduktor, Alapozó fejlesztőOLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete
  • Alapozó Terápia tanfolyam

Diplomám megszerzését követően (1988) a Nemzetközi Pető Intézetben dolgoztam tovább, mint konduktor. Óvoda tagozaton a 3-6 éves gyerekek értelmi- és mozgásfejlesztése, anyanyelvi, zenei és vizuális nevelése tartozott a feladataim közé, majd a Nemzetközi tagozat német csoportjában vállaltam munkát. Számos külföldi projektben angol, német és spanyol nyelvterületeken vettem részt. Különböző korú és diagnózisú mozgássérült, valamint tanulásban akadályozott gyerekek és felnőttek fejlesztésében és a szakmai munka vezetésében működtem közre.
Főleg tanulási nehézségekkel küzdő diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás, illetve magatartásproblémás, hiperaktív gyerekekkel foglalkoztam. Az Alapozó terápia okosító torna segítségével sok gyereknek segítettem már a tanulásban jobb eredményt elérni, tehetségüket kibontakoztatni.

Share Button

Kiss Kinga

Pszichológus, DSZIT (Ayres) fejlesztő PPKE Pszichológia szakán végeztem klinikai pszichológia szakirányon 2007-ben. Módszerspecifikus képzések keretében mozgásterápiát (Ayres, INPP), élményterápiát, valamint viselkedésterápiát (ABA) tanultam.O

Önismereti képzésemet a Családterápiás Pszichodráma csoportos módszerén keresztül kezdtem el, ez végigkíséri a munkámat mindmáig.
Az utóbbi években autizmus spektrum zavarral élő gyermekek komplex egyéni fejlesztésével foglalkoztam az alkalmazott viselkedésterápia intenzív és gyermekközpontú szemléletének és eszközrendszerének segítségével.
Gyermekcsoportok vezetésénél alkalmazok pszichodramatikus, játékterápiás elemeket, élménypedagógiai alapokra építő módszereket és pszichomotoros fejlesztést.
Meghatározó tapasztalatokat szereztem németországi és itthoni gyermekotthoni munkáim során is. /Städtisches Kinderheim Aschaffenburg (2006-2007), Mosoly Alapítvány Budapest (2010)
Egyéni és csoportos pszichológiai, pedagógiai fejlesztéssel egyaránt foglalkozom.

Share Button

Fazekas Ágnes

Konduktor-óvodapedagógus, gyógymasszőr

  • Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete      
  •    Nemzetközi Masszázsakadémia

Főiskolai tanulmányaim során a legtöbb gyakorlati időt konduktív óvodai, valamint korai fejlesztő csoportokban töltöttem. Egyéni területi gyakorlatomat pedig a Zölderdő Óvoda egyik logopédiai csoportjában teljesítettem. Konduktor-óvodapedagógus végzettségemet 2014-ben szereztem meg.ági_m_

A gyógymasszőr végzettség megszerzésére a különböző mozgásformák anatómiai hátterének alaposabb megismerése, ezáltal a mozgással kapcsolatos képességterületek minél hatékonyabb fejlesztésére törekvés motivált.

Fontosnak tartom, hogy a gyermekek játékos fejlesztése valamennyi (a mozgással, beszéddel, gondolkodással és szociális élettel összefüggő) képességterületet egyidejűleg, sokoldalúan mozgósítsa. E fejlesztés egyik hatékony eszközének látom a zenét: az éneklést és a hangszeres játékot, így tanulmányaimat a zeneterápia irányába szeretném folytatni.

Share Button

Weisz Dóra

Gyógypedagógus-logopédus

Abszolvált okleveles gyógypedagógus

Diplomám megszerzése után egy integráló óvodában helyezkedtem el, ahol beszédfogyaimage-0-02-05-003579a57ca586f9d3eb8be089b0d351bda3d8b37a89486f2db9586500ba029b-Vtékos, valamint artikulációs zavart mutató gyermekkel is dolgoztam. A beszédindításban, az óvodáskori nyelvi fejlesztésben és az artikulációs zavarok kezelésében ezekben az években sok hasznos tapasztalatra tettem szert. Ezután általános iskolákban kezdtem el dolgozni, ahol még jelenleg is vannak 6-14 éves sajátos nevelési igényű tanítványaim (diszlexiás, diszkalkuliás, diszgráfiás, nem meghatározott nyelvi zavart és artikulációs zavart mutató tanulók). Tanulmányaim kiegészítéseként elvégeztem a Szól-e? Szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz elnevezésű tanfolyamot, valamint a NILD tanulási terápiák I. blokkját és a NILD tanulási terápiák óvodai adaptációját. Munkám során meghatározó az a szemlélet, amit szakmai gyakorlatom során a Gyermekek Házában tapasztaltam: fontosnak tartom a gyermekek partnerként történő kezelését, hiszem, hogy csak egy egyenrangú terápiás helyzetben alakulhat ki az az elfogadó légkör, amelyben leginkább biztosított a gyermekek fejlődése.

Share Button

Bánhegyi Nóra

Bánhegyi Nóra
konduktor- óvodapedagógus
Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete

Diplomámat 2016-ban szereztem meg a Pető András főiskolán, konduktor-óvodapedagógus szakon.IMG-8f3ea41edc4bff6c047ff77a14162cd4-V
Gyakorlatomat legfőképpen óvodai bentlakós csoportban szereztem, ahol 3-6 éves gyerekek értelmi-
és mozgásfejlesztését, anyanyelvi, zenei és vizuális nevelését gyakorolhattam, kiváló szakmai
felügyelet mellett.
Főiskolai éveim során betekintést nyertem korai fejlesztési területek munkálataiba és a felnőttek
rehabilitációjába is.
Meghatározó tapasztalatokat szereztem külföldi és itthoni pedagógiai intézeti munkáim során is.
(Marbles Movement Learning, Pető András Főiskola, nemzetközi osztály)
Rövid távú külföldi projektek szakmai vezetőjeként is dolgoztam, melyek során különböző korú és
diagnózisú mozgássérült, valamint tanulásban akadályozott gyerekek, illetve felnőttek komplex
fejlesztése volt a feladatom.
Az általam vezetett foglalkozásokra leginkább jellemző a jókedv, humor, és következetesség!

Share Button

Kiss Bianka

konduktor-óvodapedagógus

GMP Beszédpercepciós diagnoszta

Nemzetközi Csecsemőmasszázs Oktató

Konduktor-óvodapedagógusi végzettségemet a Pető András Főiskolán, 2017-ben szereztem meg. Gyakorlati tapasztalatot főként óvodás korú, konduktív és integráló csoportba járó központi idegrendszeri sérült, beszéd-és mozgásfejlődésben megkésett gyermekek körében gyűjtöttem. Tanulmányaim alatt kiemelt figyelmet fordítottam a módszertani ismeretek elsajátítására, melyek alkalmazását a Hegyvidéki Mesevár Óvodában végeztem.

Fontosnak tartom a műveltségtartalmak projektszerű alkalmazását, foglalkozásaimat e szemlélettel szeretném színesíteni. A gyermekek játékos tevékenységekbe ágyazott komplex, motoros és kognitív fejlesztését tűztem ki célomul. Munkám során a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszem.

Share Button