Mivel foglalkozunk?

Iskola előkészítő foglalkozás

Az iskolakezdés előtt álló nagycsoportos gyermekek különböző részképességeinek fejlesztése a cél annak érdekében, hogy a gyermek megfelelő érettséggel kezdhesse meg tanulmányait. Fontos ugyanis, hogy a gyermek már az első naptól kezdve jól teljesítsen az iskolában, így a későbbiekben nem lesznek nehézségei az esetleges éretlenség következtében kialakuló lemaradások miatt.

A kiscsoportos foglalkozásokon többek között az emlékezet, a figyelem, a térbeni és időbeni tájékozódás, a szerialitás, a logikus gondolkodás és a nyelvi képességek kerülnek előtérbe. A játékos fejlesztés nemcsak motiváló, hanem a sikerélmények magabiztossá, versenyképessé teszik a gyermekeket.

Share Button

Tükörtábla

A Tükörtábla módszer egy neurológusok által összeállított fejlesztő módszer, mely nem a tükörírásról, hanem a terápia során használt speciális tábláról kapta a nevét. Az elsősorban diszgráfiás-diszlexiás gyermekek fejlesztésére használt módszer lényege, hogy a két kéz szinkronmozgásban dolgozik, miközben a jobb szem csak a jobb kezet, a bal szem pedig csak a bal kezet látja. Ezáltal összerendelhető a domináns kéz és szem.

A Tükörtábla módszer legfőbb lényege, hogy nem a hagyományos diszlexia-reedukációs, papír-ceruza alapú pedagógiai terápia, hanem egy teljesen új lehetőség a fejlődéshez.

Share Button

Élményterápiás pszichomotoros fejlesztő csoport

A csoportba 6 éves kortól várok gyerekeket, heti rendszerességgel (vagy intenzív tréning/tábor jelleggel). Együttműködést elősegítő és önismeretet fejlesztő játékokon keresztül ismerkedünk egymással és önmagunkkal. Megtapasztaljuk a versengés és együttműködés erejét, önmagunk és mások határait. A tapasztalati tanuláson keresztül hatékony és szórakoztató játékokon át tapasztalunk, tanulunk és fejlesztünk olyan nehezen tanítható készségeket, mint az együttműködés, bizalom, kommunikáció, önbizalom, problémamegoldás, alkalmazkodás, beilleszkedés, konfliktuskezelés.

Az élmény jellegű tanulást és játékokat mozgásos elemekkel és szenzomotoros élményekkel párosítjuk, valamint a megismerő funkciók fejlesztésével egészítjük ki.

A csoport kifejezetten ajánlott magatartás és indulatkezelési problémákkal küzdő gyermekek számára és a visszahúzódóbb, szorongóbb gyermekeknek egyaránt.

További információt szeretne fejlesztő csoportunkról? Vegye fel velünk a kapcsolatot bátran!

Share Button

Komplex Ayres terápia és koordináció fejlesztő csoport

Ebben a 2 órás foglalkoztatási formában a 3-5 éves gyerekek holisztikus szemléletű fejlesztését valósítjuk meg. Az idegrendszer érését segítő különböző ingerek biztosítása mellett a figyelmet, egyensúlyt, koordinációt, saját testen való tájékozódást segítő gyakorlatsorokat követően az óvodai nevelés tematikájához igazodva a korosztálynak megfelelő ismeretanyagok átadása, versek, dalok, mondókák tanulása, a finommotorika fejlesztése, változatos ábrázolási technikák alkalmazása segíti a gyerekek optimális fejlődését.

ayres-terapia    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ez a program kiválóan alkalmas arra, hogy a mozgásfejlesztés mellett segítse a gyerekek beszédkedvét, szocializációját, segítse társas kapcsolatok normáinak kialakítását. A kis létszám, a pozitív légkör lehetőséget biztosít arra, hogy a kisgyermek ezt mind saját tempójában, kudarcok nélkül élhesse meg.

Share Button

Készség- és képességfejlesztő játékdráma csoport

A csoportban 4-5 gyermekkel játszom együtt a mesék, fantáziák, álmok kreatív és varázslatos világában. Játszunk bábokkal, maszkokkal, jelmezekkel, szabadon és vezetés mellett is. Emellett rajzolunk, festünk, megtanuljuk kifejezni önmagunkat, érzéseinket, tudatosítani érzelmeinket.

A játékon keresztül fejlődik a gyermekek énképe, viselkedésük kiegyensúlyozottabbá válik, társaikkal könnyebben teremtenek kapcsolatot. A játékos munka során új viselkedési mintákat próbálhatnak ki és tanulhatnak a kreatív és biztonságos terápiás térben. Az egymás és saját maguk által hozott szerepeken keresztül lehetőség adódik, hogy egy-egy inadekvát viselkedési mintájuk is megváltozhasson.

hintalofejleszto-dráma001  hintalofejleszto-drama003

A kifejező kreatív technikák és az elfogadó csoportos légkör erősíti önbizalmukat, segíti a harmonikusabb személyiségfejlődést, az érzéseik és indulataik elfogadható úton történő kifejezésén keresztül pedig jobb és sikeresebb alkalmazkodást hoz.

drama-tagozat002  drama-tagozat001

A csoportba 4 év feletti gyermekeket várok, heti rendszerességgel 1 órában. A játékdrámában 10-12 alkalom ajánlott, itt fontosak a keretek, a lezárás.

Kifejezetten ajánlott a koordináció fejlesztő mozgásterápia és alapozó terápia mellett.

Egyaránt ajánlott tanulási nehézséggel, magatartászavarral küzdő gyermekek és félénk, visszahúzódóbb gyermekek számára is.

Ajánlott kor: 6-7 év

 

Share Button

Játékos babatorna

A zenés, játékos mozgásfejlesztő tornára már járni tudó valamint ?totyogó? babákat várunk.
A vidám hangulatú foglalkozásokon a kicsik felfedezik a közös mozgás és éneklés örömét. A gyerekek itt megismerkedhetnek a hétköznapitól eltérő mozgásformákkal és színes, érdekes mozgásfejlesztő eszközökkel.

A tornán fontos szerepet kapnak a dalok, mondókák, melyek segítségével még izgalmasabbá és változatosabbá tehetjük az együtt töltött perceket. A foglalkozásokon észrevétlenül fejlődik a gyermek mozgása, egyensúlyérzéke, ritmusérzéke és persze a személyisége is.
A speciális mozgásfejlesztő eszközök elősegítik a kinesztetikus észlelést (saját mozgás érzékelése) a  testséma elsajátítását, a szem-kéz és a szem-láb koordinációt valamint a taktilis és térérzékelést is fejlesztik.

Share Button