Komplex nyelvi fejlesztés, diszlexia prevenciós foglalkozás

Az iskolakezdés előtti időszakban célzott nyelvi fejlesztés, mely során az olvasás tanulásához  szükséges részképességeket sajátíthatja el a gyermek  játékos formában. Magában foglalja többek között a beszédészlelés és beszédértés, a szeriális képesség, az idői és téri tájékozódás, a hangtani tudatosság, a verbális és a vizuális emlékezet, illetve figyelem fejlesztését.

A foglalkozás módja: jelentkezők számától függően egyéni vagy kiscsoportos (max. 2-3 fő), 45 perces foglalkozás.

Share Button