Logopédiai felmérések,vizsgálatok részletezése

Megkésett beszédfejlődés vizsgálata: 

A mai álláspont szerint egy magyar nyelvű kétéves lánytól vagy két és fél éves fiútól nagyjából 50-70 szó és rövid szókapcsolatok aktív használata az elvárható. Ez az időszak különösen fontos a beszédfejlődés szempontjából, hiszen az agyi beszédközpontok érésével indul meg a robbanásszerű nyelvi fejlődés.

A vizsgálat szülő jelenlétében zajlik. Minden esetben a beszéd anamnézis felvételével kezdődik , ahol a gyermek addigi beszédfejlődésének ütemét,minőségét tárjuk fel közösen a szülővel. Mindeközben lehetősége van a szakembernek,hogy megfigyelje az anya-gyermek kapcsolatot és a köztük kialakult kommunikációt is.

A vizsgálat során a logopédus szakember  a gyerekek életkorának megfelelő játékos     szituációkat alkalmazva felméri a kicsik kifejező beszédét, aktív     és passzív szókincsét,beszédértését,kontaktus felvevő készségét (figyelem,irányíthatóság,szemkontaktus..).

 

 

Grafomotoros képességek  vizgsálata: 

A vizsgálat alatt a gyermek első feladata egy emberalak ábrázolás, amit egy vizuo-motoros teszt követ. A vizsgálat alatt kiderül, hogy a gyermek helyesen tartja-e kezében a ceruzát, életkorának megfelelő-e a motoros koordinációja, vonalvezetése, ábrázoló képessége.

 

 

 Diszlexia-veszélyeztetettség vizsgálata: 

A vizsgálaton a gyermek egy olyan tesztet old meg, melyben megtudható, hogy életkorának megfelelő-e a nyelvi fejlettsége és olvasásra-írásra való készültsége. A vizsgálat ezenfelül tartalmazza még az artikuláció és a nyelés vizsgálatát is. A jelentkezés 5 éves korban vagy a nagycsoportba lépéskor ajánlott, hiszen így az iskolakezdés előtt még legalább egy teljes év áll rendelkezésünkre az esetlegesen gyengébb területek fejlesztésére.

 

Olvasás-írás vizsgálata:

Osztályfoknak megfelelően olvasás, írás, szövegértés, a nyelvtani helyesség vizsgálatára kerül sor.

 

GMP-GOH Beszédpercepciós diagnosztika:

Azokat a problémákat, amik a kifejező beszédet érintik, mindig könnyebb észrevennünk. Hiszen halljuk, hogy a gyermek pl. tyúk helyett ?tút?-ot mond, vagy nem használja helyesen a ragokat. Azt viszont már nehezebb megmondani, hogy mások beszédéből mi jut el a gyermekhez és az hogyan kerül feldolgozásra. A GMP-GOH Beszédpercepciós diagnosztika a beszédészlelés és a beszédmegértés képességének vizsgálatát tartalmazza, melyek a helyes nyelvfejlődés, az olvasás és írástanulás, illetve a bonyolultabb szövegek megértésének elengedhetetlen feltételei.

 

Komplex nyelvi felmérés (a beszéd percepciós és produkciós vizsgálata):

Kifejező és értő oldalról is vizsgáljuk a gyermek nyelvi képességét az összes szinten (hang, toldalékolás, szó, szószerkezet, mondat és szövegszinten), ezáltal átfogó képet kaphatunk róla. A vizsgálatot több alkalommal, a gyermek ütemében végezzük.

 

Nyelvlökéses nyelés vizsgálata: 

A vizsgálat alkalmával a gyermek nyelésének megfigyelésére és a tapasztaltak alapján tanácsadásra kerül sor logopédiai terápia, illetve fogszabályzó szakorvos felkeresésével kapcsolatban. A vizsgálatra tanácsos valamilyen könnyen és nehezebben nyelhető (pl. banán és bármilyen péksütemény) étellel érkezni.

Pöszeség vizsgálata: 

A vizsgálat során a gyermek feladata képek megnevezése, mely során a helyes vagy helytelen hangképzés megfigyelhető.

 

Share Button