Díjak

Vizsgálat,első konzultáció:
Konduktív pedagógiai szűrés 5000 Ft
Szenzomotoros szemléletű mozgásvizsgálat 4 éves kor alatt 5000 Ft
Alapozós mozgásvizsgálat 5 éves kor felett 7000 Ft
Egyéni pszichológiai felmérés és fejlesztési terv készítés 6000 Ft
DSZIT-diagnosztika (Ayres terápia),állapotfelmérés a szenzoros szabályozás zavarának gyanúja esetén 7000 Ft
Komplex mozgás és pszichológiai vizsgálat 13000 Ft
Komplex iskolaérettségi vizsgálat (3 alkalom ) 13000 Ft
NILD vizsgálat iskolásoknak (olvasás-írás vizsgálata , grafomotorium) 6000 Ft
Artikulációs felmérés 3000 Ft
SZÓL-e vizsgálat (30-40 perc) 4000 Ft
Nyelvlökéses nyelés első konzultáció 3000 Ft
Írásos szakvélemény 5000 Ft

 

Fejlesztő foglalkozások:
Alapozó terápia(heti 2×2 óra; 8 alkalom havonta) havidíj 21000 Ft
Alapozó terápia bérlet nélkül 5000 Ft / alkalom
Alapozó terápia (heti 2 óra, 4 alkalom havonta) havidíj 17000 Ft
Alapozó terápia (szuper haladó, heti 1×1.5 óra, 4 alkalom havonta) havidíj 15000 Ft
Homloklebeny csoport (tehetséggondozás) 2800 Ft / alkalom
Korai fejlesztés:
csoportos foglalkozás 2300 Ft / alkalom
egyéni foglalkozás 4200 Ft / alkalom
Ayres terápia mamás csoportban vagy délelőtti órában:
csoportos foglalkozás bérlettel: 2300 Ft / alkalom
bérlet nélkül: 4000 Ft / alkalom
egyéni foglalkozás (60 perc) 4200 Ft / alkalom
egyéni foglalkozás (30 perc) 3000 Ft / alkalom
Konduktív pedagógiai foglalkozások:
csoportos foglalkozás bérlettel: 2300 Ft / alkalom
bérlet nélkül: 4000 Ft / alkalom
egyéni foglalkozás (60 perc) 4200 Ft / alkalom
Komplex Ayres terápia+koordináció fejlesztő csoport (120 perc) bérlettel: 4000 Ft / alkalom
bérlet nélkül: 5000 Ft / alkalom
Ayres terápia ovisoknak bérlettel: 2800 Ft / alkalom
bérlet nélkül: 4000 Ft / alkalom
Ayres terápia iskolásoknak bérlettel: 3000 Ft / alkalom
bérlet nélkül: 4000 Ft / alkalom
Készségfejlesztő, szorongásoldó játékdráma csoport (12 alkalom, 60 perc) 3500 Ft / alkalom
Egyéni pszichopedagógiai fejlesztés viselkedés terápiás elemek alkalmazásával 5500 Ft / alkalom
Tanácsadás szülők részére pszichológus vezetésével (45 perc) 5000 Ft / alkalom
NILD tanulásterápia (egyéni, 60 perc) 4200 Ft / alkalom

 

 

Logopédia díjak
1 fő egyéni foglalkozás (4 × 45 perc) 18000 Ft
1 fő egyéni foglalkozás (4 × 30 perc) 15000 Ft
1 fő egyéni foglalkozás (4 × 20 perc) 11000 Ft
2 fős foglalkozás (4 × 35 perc) 11500 Ft / fő
3 fős iskolaelőkészítő foglalkozás (4 × 45 perc) 10500 Ft / fő
Logopédiai tanácsadás 4000 Ft
Logopédiai vélemény 5000 Ft
Artikuláció vizsgálat (20-30 perc) 3000 Ft

 

A megvásárolt logopédiai bérletek a tanév ideje alatt 5 hétig érvényesek. Ha egy bérlet érvényességi ideje lejárt, már csak új bérlettel vehető igénybe a logopédiai szolgáltatás. Az elmaradt alkalom pótlására előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

A bérlet érvényessége meghosszabbodik, ha az óra a logopédus távolléte miatt maradt el, valamint akkor is, ha a hiányzást egy héttel előbb jelzik a szülők.

Kérünk mindenkit, hogy a hiányzást minél előbb jelezzék sms-ben, hogy más gyermeknek fel tudjuk ajánlani az időpontot pótlásra, vagy vizsgálatra. Ha valaki nem jön el a megbeszélt logopédiai órára és a hiányzást sem jelzi az óra kezdete előtt, akkor az az alkalom sajnos elveszett a bérletéről.

Hintaló kedvezmény: amennyiben a gyermek a Hintaló Fejlesztő Központ más foglalkozásain is rendszeresen részt vesz :- 2000 Ft a bérlet árából kiscsoportos foglalkozás esetén

(Az egyéni órák a logopédiai fejlesztéseknél nem jogosítanak kedvezményre,mivel csak olyan esetben dolgozunk csoportban,amennyiben az nem hátráltatja,hanem inkább elősegítheti a fejlesztés minőségét.)


 

ARTIKULÁCIÓ VIZSGÁLAT

Ára: 3000 Ft

Időtartama körülbelül 20-30 perc

Az artikuláció vizsgálata során arra vagyunk kíváncsiak, hogy a gyermek mely beszédhangokat nem ejti megfelelően a spontán beszéd során.

 

SZÓL-E SZŰRŐELJÁRÁS ÓVODÁSOKNAK A LOGOPÉDIAI ELLÁTÁSHOZ

Ára: 4000 Ft

Időtartama körülbelül 30-40 perc

A SZÓL-E alapvetően egy szűrővizsgálat, mely során feltérképezzük, hogy a gyermeknek szükséges-e valamilyen logopédiai fejlesztés, vagy bizonyos képességek részletesebb vizsgálata.

Tartalmazza:

 • az artikuláció vizsgálatát
 • a nyelvi képességek szűrővizsgálatát (verbális rövidtávú emlékezet, nyelvtani szerkezetek megértése és produkciója)
 • olvasás, írás felkészültség szűrővizsgálatát (szóaktiválás, fonológiai emlékezet, vizuális feldolgozás, grafomotórium)

 

ISKOLÁSOK VIZSGÁLATA

Ára: 6000 Ft

Időtartama: körülbelül 60 perc, utána a szülői konzultáció kb. 20 perc

Tartalmazza:

 • az olvasás, írás, helyesírás, szövegértés, számolás jelenlegi állapotának felmérését az osztályfokhoz viszonyítva
 • a NILD tanulási terápiák alapján az olvasáshoz, íráshoz, számoláshoz szükséges képességek vizsgálatát

 

ISKOLAÉRETTSÉGI VIZSGÁLAT

Ára: 6000 Ft

Időtartama: a tesztek felvétele legalább egy óra, majd utána a szülői konzultáció kb. 20 perc.

Az iskolaérettségi vizsgálat ezen részében a következő képességterületeket vizsgáljuk:

 • az írás, olvasás elsajátításához szükséges képességek vizsgálata (rövidtávú verbális memória, fonológiai tudatosság, szóaktivizálás, vizuális differenciálás, formaállandóság, alak-háttér megkülönböztetés, grafomotórium, szem-kéz koordináció)
 • számolási képességek
 • artikuláció
 • beszédértés (nyelvtani morfémák, álszavak, auditív differenciálás)
 • általános tájékozottság
 • problémamegoldás
 • figyelem, monotóniaitűrés
 • feladattudat, feladattartás
Share Button