Mozgás-fejlesztés címkével jelölt bejegyzések

Koordináció fejlesztő torna

Koordináció fejlesztő torna

Ha egy gyermek

 • mozgása ügyetlen, diszharmonikus,
 • hárítja a rajzolást vagy egyéb grafomotoros, finommotoros  tevékenységet;
 • késik a beszéde, térbeli tájékozódása, a lateralizációja, a dominanciája;
 • agresszív, nem tud figyelni,

következtethetünk az idegrendszer funkcionális éretlenségére és a primitív reflexprofil részleges fennmaradására.OLYMPUS DIGITAL CAMERA A reflexgátló feladatokkal és sok,egyszerű mozgás megtanításával, változatos körülmények között való gyakoroltatásával illetve változatos akadálypályák berendezésével e hiányok is pótolhatóak.

Szeretné, ha gyermeke játékosan fejlődne?

Vegye fel velünk a kapcsolatot bátran!

E csoportokban is szem előtt tartjuk a gyermekek kognitív fejlesztését: dalokat, mondókákat tanulunk, különböző játékokat játszunk.

ayres kordináció

Share Button

Korai fejlesztés

Korai fejlesztés

Már pár napos korban megkezdődhet a nem megfelelően fejlődő, feszes illetve hypotón babák fejlesztése. Ha a baba nem szeret hason lenni, nem tartja a fejét, nincs mozgásigénye, nem fordul, nem gurul,nem mászik, nem kúszik vagy a kúszása féloldalas ,szabálytalan, ez mind jelzés arra, hogy az idegrendszer érésébe valamilyen ?hiba?csúszott.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Az újszülött spontán mozgásai mellett az egyszerű reflexek, illetve az elemi mozgásminták kiválthatóságának körülményeiből következtetni lehet az idegrendszer érettségére,épségére.

A vertikális(fejemelés, kitámasztás), majd horizontális (fordulás, gurulás) irányok uralása után a mozgásfejlődés a kúszással, mászással folytatódik, ahol a fenti(vertikális,horizontális) komponensek egyszerre vannak már jelen.

A tér a helyzetváltoztatások lehetőségének következtében kitárul, ami a tapasztalatszerző, megismerő folyamatok egyik  fontos kiindulópontja lesz.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A lokomóció már a keresztcsatornák szintje, hiszen magasabb szintű, a változó körülményekhez folyamatosan alkalmazkodni tudó tónusszabályozás, ill. többnyire látott vagy hallott cél is szükséges. Ha ez az ontogenetikus fejlődésmenet nem megfelelő, a további fejlődés is hibásan fog végbemenni.

 

Ezek a hibák jelentkeznek majd a későbbiekben  figyelemzavar,tanulási (írás, olvasási problémák), koordinációs ill. egyensúlyzavarok formájában is. Ezért tartjuk fontosnak a korai fejlesztést, hiszen itt még könnyebben javítható a nem megfelelő működés.

Ezekben a csoportokban tanuljuk az alapvető-az ontogenetikus fejlődésmenetnek megfelelő- mozgásokat, ingereljük az idegrendszert színes eszközök, mondókák, dalok alkalmazásával.

Share Button

Ayres terápia

 

Ayres terápia / Szenzoros integrációs terápia

Az amerikai neveléspszichológus és agykutató A. Jean Ayres korábbi kutatásokra és saját tapasztalataira támaszkodva alakította ki a szenzoros integrációs teszteket és terápiát (1970-es évek).

Milyen életkorban és milyen esetekben javasolt az Ayres terápia?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Az ajánlott életkor: 3 és 10 év között.
Hyperaktivitás, figyelemzavar, tanulási képességekben lemaradást mutató,fejletlenebb mozgású, lassúbb reakcióképességű,ügyetlenebb, figyelmetlenebb gyermekek esetén.Gyerekeknél , akiknek beszédproblémái vannak,bizonytalan a lateralitásuk, elutasítják , kerülik vagy kellemetlenként élik meg az érintkezést különböző anyagokkal.
Módszerének alapelvei:
Ayres szerint a tanulási és magatartási zavarok oka az idegrendszer éretlensége,ami az érzékszervek által felvett információk összehangolásának (integrációjának) alacsony színvonalában nyilvánul meg. Feltételezi, hogy az érettség a vesztibuláris és más érzékszervi rendszer stimulálásán keresztül növelhető.
A fejlődés során a gyermeknek az állandóan jelen levő nehézségi erővel (gravitációval) kell megküzdenie, és fokozatosan egyre kisebb támasztási felületen, állva kell egyensúlyban maradnia, elnyomva a primitív csecsemőkori reflexeket, amelyek a földfelszín felé húzzák a testrészeit. Az egyensúly megfelelő fejlesztéséhez hirtelen kimozdulások, lengések, forgások, billenések, csúszások szükségesek, amelyek segítségével a gyors reakcióképességet, vagy a megfelelő adaptív választ segítjük elő.

korai-ayres-abrazolas012a

Ayres a problémás viselkedést kompenzációs tevékenységnek tartja. A gyermek figyelmetlensége, túlmozgékonysága,ügyetlensége utal a fejlődési hiányosságra, de egyúttal a fejlesztés útját, módját is megjelöli.
Normális körülmények között az egészséges gyermek előre ?beprogramozott? módon minden nagymozgást elsajátít a megfelelő időben:kúszás, mászás,járás,futás, szökdelés, stb.. Ezek a mozgások egymásra épülnek.
Ha bizonyos fejlődési fázisok kimaradnak, vagy elégtelen mennyiségű tapasztalat áll rendelkezésre,a gyermek visszatér a kihagyott szintre, igyekszik pótolni a hiányt,újra ?építkezik?. Ezért fordul elő, hogy iskolás gyermekek is csúsznak-másznak, rohangálnak, stb.
Ezek mind öngyógyító mozgások, amelyek a gyermek hiányérzete miatt ösztönösen jelentkeznek, segítve az idegrendszert, hogy kellő mennyiségű ingerhez jusson e fejlődés érdekében. A módszerrel ezt az öngyógyító utat segítjük.

Ayres nem a tünet oldaláról közelíti meg a részképességzavart , hanem jóval korábbi probléma megnyilvánulásaként kezeli. Az írást,olvasást, figyelmet nem monoton gyakorlással, még több írással, olvasással,stb. javíthatjuk, hanem azzal, ami mögötte van:az egyensúlyérzékelő rendszer ingerlésével.
A terápia során visszamegyünk oda,ahol a hiány vagy diszfunkció megjelenik.

Az idegrendszer képességeinek hiánya ,vagy zavara befolyásolja a személyiségfejlődést is. A módszer alkalmazása során kialakuló pozitív légkör kedvez a gyermeki fantázia beindulásának ,a gyermek nyitottá válik, nemcsak az önmagára figyelés javul,hanem a másokra való odafigyelés is.
A mozgás örömforrás: feszültségoldó, ösztönző, megnyugtató, jutalmazó hatású.

A terápia egyben szemléletmód, amely nagyfokú rugalmasságot igényel. A terápiás helyzetek nem erőltethetők, új mozgások nem ?taníthatók?, csak előcsalogathatók megfelelő helyzetek teremtésével, speciális eszközök segítségével.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A módszer segítségével mérhető és fejleszthető a gyermek mozgásfejlettségi szintje, vizsgálható és normalizálható a taktilis és vesztibuláris érzékelés, a testtartási reflexek, az egyensúly, a szem-kéz koordináció,a szemmozgások a tér- és formaérzékelés, a lateralizáció.

Share Button

Konduktív pedagógiai foglalkozások

Az itthon és  világon méltán elismert konduktív pedagógia módszerével fejlesztjük  a hozzánk forduló mozgássérült gyermekeket és felnőtteket. A konduktív pedagógia megalkotója, Petö András a II. világháború után fejlesztette ki konduktív nevelési rendszerét. A konduktív nevelés alapgondolata, hogy az idegrendszer a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépülésének lehetőségével, amelyek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósíthatóak.

Ez az idegrendszer plaszticitása,ami azt jelenti, hogy az tanulni,átalakulni képes,elsősorban funkcionálisan. Reorganizáció,újraszerveződés jön létre tanulási folyamat eredményeként. A kondukció megfelelő célok közvetítésével, komplex tevékenységek útján rávezeti a sérült embert a belső szervezésmód kialakítására,az idegrendszer koordinációjára.

A program keretén belül egyszerre valósul meg a mozgásfejlesztés, a különböző deformitások megelőzése ill. korrigálása, kontraktúrák kialakulásának megelőzése, megfelelő motivációs bázis kialakítása, személyiség fejlesztés(pozitív légkör kialakításával) ,kognitív fejlesztés és a már megtanult mozgásformák kreatív használata

Share Button

Alapozó Terápia

Az Alapozó terápia a fejlődésben elmaradt készséghiányos gyerekek idegrendszerének fejlesztésére szolgál.
A fejlődés útja az egyszerű emberi mozgásoktól a fejlett emberi mozgástípus felé vezet.Az idegrendszer ontogenetikai beérése a humán mozgásminták egymásutánjában, egymásra épülésében és/vagy ,egymás mellettiségében történik (Katona 2005)

Ez a mozgássor a szenzoros éréssel együtt adja azt a szenzomotoros idegrendszeri fejlődési sort,amelynek betetőzéseként megjelenik a beszéd, majd az olvasás és írás készsége.
Az Alapozó Terápia mozgásgyakorlatai már elemi szinten elősegítik a gyermekek önmagukkal kapcsolatos érzéseinek, s főként testi érzéseiknek pontosabb realizálását, s ezen fizikai úton keresztül fokozatosan alakul ki a testi érzésekkel és érzelmekkel kapcsolatos információk felvétele, pontosabb feldolgozása,mind önmagukról,mind pedig a közvetlen környezetükről.

Az Alapozó Terápia egy komplex fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápia( Marton-Dévényi 2009)
A fejlődéstani mozgások ismétlése alkotja az alapokat a szenzomotoros rendszer fejlesztéséhez .Ezek a fejlődési sort is képező csecsemőkori mozgásminták és az azokra épülő mozgáskoordinációt fejlesztő gyakorlatok alkotják az Alapozó Terápia gerincét.

 Alapozó terápia

Az idegrendszer érésének, fejlődésének zavarait okozhatja

 • öröklődés
 • nemhez kötöttség (fiúknál gyakoribbak az ilyen típusú zavarok)
 • szülés előtti,alatti és utáni-főleg oxigénhiányt okozó-károsodások( vácumos ,fogós beavatkozás szülés közben,agyvérzés,köldökzsinór a nyakon…)
 • szemészeti ártalmak
 • orr-fül-gégészeti  ártalmak
 • környezeti ártalmak

 

Az Alapozó Terápia módszerével hatásosan fejlesztünk:

 • olvasás- és írásproblémával küzdő iskolásokat(dyslexiások,dysgraphiások )
 • számolási nehézségeket mutató iskolásokat (dyskalkulia)
 • iskolaéretlen óvodásokat
 • megkésett vagy hibás beszédfejlődésű gyerekeket
 •  dyslexia veszélyeztetett vagy mozgásfejlődésükben elmaradt óvodásokat
 • figyelemzavaros,hyperaktív gyerekeket
 •  enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekeket
Share Button

Komplex Ayres terápia és koordináció fejlesztő csoport

Ebben a 2 órás foglalkoztatási formában a 3-5 éves gyerekek holisztikus szemléletű fejlesztését valósítjuk meg. Az idegrendszer érését segítő különböző ingerek biztosítása mellett a figyelmet, egyensúlyt, koordinációt, saját testen való tájékozódást segítő gyakorlatsorokat követően az óvodai nevelés tematikájához igazodva a korosztálynak megfelelő ismeretanyagok átadása, versek, dalok, mondókák tanulása, a finommotorika fejlesztése, változatos ábrázolási technikák alkalmazása segíti a gyerekek optimális fejlődését.

ayres-terapia    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ez a program kiválóan alkalmas arra, hogy a mozgásfejlesztés mellett segítse a gyerekek beszédkedvét, szocializációját, segítse társas kapcsolatok normáinak kialakítását. A kis létszám, a pozitív légkör lehetőséget biztosít arra, hogy a kisgyermek ezt mind saját tempójában, kudarcok nélkül élhesse meg.

Share Button

Játékos babatorna

A zenés, játékos mozgásfejlesztő tornára már járni tudó valamint ?totyogó? babákat várunk.
A vidám hangulatú foglalkozásokon a kicsik felfedezik a közös mozgás és éneklés örömét. A gyerekek itt megismerkedhetnek a hétköznapitól eltérő mozgásformákkal és színes, érdekes mozgásfejlesztő eszközökkel.

A tornán fontos szerepet kapnak a dalok, mondókák, melyek segítségével még izgalmasabbá és változatosabbá tehetjük az együtt töltött perceket. A foglalkozásokon észrevétlenül fejlődik a gyermek mozgása, egyensúlyérzéke, ritmusérzéke és persze a személyisége is.
A speciális mozgásfejlesztő eszközök elősegítik a kinesztetikus észlelést (saját mozgás érzékelése) a  testséma elsajátítását, a szem-kéz és a szem-láb koordinációt valamint a taktilis és térérzékelést is fejlesztik.

Share Button