ravaszbalazs összes bejegyzése

Korai – csecsemőkori – általános mozgásvizsgálat

A vizsgálatot konduktori diplomával rendelkező szakember végzi.                                                         A találkozó elején kerül sor az anamnesztikus adatok felvételére, ahol a terhesség,szülés körülményeinek részletes  feltárása is szerepel. Fontos információkat adhat egy szakember számára a csecsemő első életnapjainak a leírása, bemutatása.  (szoptatási szokások, nehézségek;a csecsemő alvásszokásai,napirend megismerése..stb.)

A vizsgálat során megvizsgáljuk a baba éberségét,hallási-,látási ingerekre adott válaszreakcióját,megnézzük a baba izomtónusát,ízületeinek mozgásterjedelmét és csecsemőkori reflexprofilját.

A vizsgálat időtartama: kb.60 perc

Share Button

 

Share Button

Szenzomotoros szemléletű alapozós mozgásvizsgálat

A vizsgálat a szülő pontos kikérdezésével,anamnesztikus adatok felvételével kezdődik. Ez minden esetben kiterjed a terhesség,szülés körülményeire;a csecsemőkori történésekre;a mozgás és beszédfejlődés tempójára ,minőségére; a gyermek iskolai vagy óvodai életének  jellemzőire;otthoni szokásaira.

A vizsgálaton különböző mozgásminták lekövetését vagy bemutatását kérjük a gyermektől.

A mozgásvizsgálat során minden mozgást nézünk képesség-készség-automatizmus és koordináltság mentén.A vizsgálat során azt is megvizsgáljuk,hogy vannak-e éretlenségre utaló jelek( pl.:kényszertartások,kényszermozgások,függetlenedés elmaradása vagy két párhuzamos végtag együttmozgásának hiánya-ugrásoknál lábak együttmozgása-)Mindig az utal éretlenségre , ha a gyerek a fejlődésben alacsonyabb szinten végzi a megkívánt gyakorlatot.

A vizsgálat célja,hogy megállapíthassuk,honnan,milyen szintről indulhatunk egészében és különböző területeken a gyermekkel.A vizsgálat alapján készíthető el a fejlesztési illetve a terápiás terv.

A vizsgálat területei:

 1. Fejlődéstani nagymozgások
 2. Rugalmasság
 3. Egyensúly
 4. Keresztmozgások
 5. Ritmus
 6. Felső és alsó végtag független vezérlése és annak összerendezése
 7. Finommotorika
 8. Szerialitás (a megfelelő sorrend betartásának képessége)
 9. Dominanciák
Share Button

Logopédiai felmérések,vizsgálatok részletezése

Megkésett beszédfejlődés vizsgálata: 

A mai álláspont szerint egy magyar nyelvű kétéves lánytól vagy két és fél éves fiútól nagyjából 50-70 szó és rövid szókapcsolatok aktív használata az elvárható. Ez az időszak különösen fontos a beszédfejlődés szempontjából, hiszen az agyi beszédközpontok érésével indul meg a robbanásszerű nyelvi fejlődés.

A vizsgálat szülő jelenlétében zajlik. Minden esetben a beszéd anamnézis felvételével kezdődik , ahol a gyermek addigi beszédfejlődésének ütemét,minőségét tárjuk fel közösen a szülővel. Mindeközben lehetősége van a szakembernek,hogy megfigyelje az anya-gyermek kapcsolatot és a köztük kialakult kommunikációt is.

A vizsgálat során a logopédus szakember  a gyerekek életkorának megfelelő játékos     szituációkat alkalmazva felméri a kicsik kifejező beszédét, aktív     és passzív szókincsét,beszédértését,kontaktus felvevő készségét (figyelem,irányíthatóság,szemkontaktus..).

 

 

Grafomotoros képességek  vizgsálata: 

A vizsgálat alatt a gyermek első feladata egy emberalak ábrázolás, amit egy vizuo-motoros teszt követ. A vizsgálat alatt kiderül, hogy a gyermek helyesen tartja-e kezében a ceruzát, életkorának megfelelő-e a motoros koordinációja, vonalvezetése, ábrázoló képessége.

 

 

 Diszlexia-veszélyeztetettség vizsgálata: 

A vizsgálaton a gyermek egy olyan tesztet old meg, melyben megtudható, hogy életkorának megfelelő-e a nyelvi fejlettsége és olvasásra-írásra való készültsége. A vizsgálat ezenfelül tartalmazza még az artikuláció és a nyelés vizsgálatát is. A jelentkezés 5 éves korban vagy a nagycsoportba lépéskor ajánlott, hiszen így az iskolakezdés előtt még legalább egy teljes év áll rendelkezésünkre az esetlegesen gyengébb területek fejlesztésére.

 

Olvasás-írás vizsgálata:

Osztályfoknak megfelelően olvasás, írás, szövegértés, a nyelvtani helyesség vizsgálatára kerül sor.

 

GMP-GOH Beszédpercepciós diagnosztika:

Azokat a problémákat, amik a kifejező beszédet érintik, mindig könnyebb észrevennünk. Hiszen halljuk, hogy a gyermek pl. tyúk helyett ?tút?-ot mond, vagy nem használja helyesen a ragokat. Azt viszont már nehezebb megmondani, hogy mások beszédéből mi jut el a gyermekhez és az hogyan kerül feldolgozásra. A GMP-GOH Beszédpercepciós diagnosztika a beszédészlelés és a beszédmegértés képességének vizsgálatát tartalmazza, melyek a helyes nyelvfejlődés, az olvasás és írástanulás, illetve a bonyolultabb szövegek megértésének elengedhetetlen feltételei.

 

Komplex nyelvi felmérés (a beszéd percepciós és produkciós vizsgálata):

Kifejező és értő oldalról is vizsgáljuk a gyermek nyelvi képességét az összes szinten (hang, toldalékolás, szó, szószerkezet, mondat és szövegszinten), ezáltal átfogó képet kaphatunk róla. A vizsgálatot több alkalommal, a gyermek ütemében végezzük.

 

Nyelvlökéses nyelés vizsgálata: 

A vizsgálat alkalmával a gyermek nyelésének megfigyelésére és a tapasztaltak alapján tanácsadásra kerül sor logopédiai terápia, illetve fogszabályzó szakorvos felkeresésével kapcsolatban. A vizsgálatra tanácsos valamilyen könnyen és nehezebben nyelhető (pl. banán és bármilyen péksütemény) étellel érkezni.

Pöszeség vizsgálata: 

A vizsgálat során a gyermek feladata képek megnevezése, mely során a helyes vagy helytelen hangképzés megfigyelhető.

 

Share Button

Konduktív pedagógiai szűrés

A konduktív pedagógiai szűrést konduktor szakember végzi. A szülő sokszor már különböző szakvizsgálatok eredményivel (belgyógyászati,neurológiai,ortopédiai,EEG,EMG?)keresi fel Központunkat de sok esetben a mi tanácsunkra kerülnek a fenn említett szakterültek rendeléseire.

A szűrés során az anamnézis ismert szempontjait alkalmazzuk.  Ezen kívül a szülő kikérdezése során fontos információkat nyerünk a gyermek önkiszolgálását,szobatisztaságát,étkezését,öltözködését érintően is ,melyek mind hozzásegítenek  az optimális fejlesztési terv elkészítéséhez.

 

A felvételi szűrővizsgálat során megfigyeljük

 • a gyermek általános fejlettségét (súly,testalkat, koponya deformitás ,csontrendszeri rendellenesség..)
 • a kontaktus felvétel lehetőségeit (élénkség,figyelem,arckifejezés,verbális kommunikáció,hypermotilitás vagy indítékhiány)
 • szembeötlő statikai elváltozásokat (jellegzetes tartás,paraparezis,hemiparezis,addukciós,flexiós,extenziós tónusfokozódás,skoliózis különböző formái,lordozis,kyphozis,végtagdeformitások..)
 • mimikai izmok működését
 • látás, tekintés milyenségét (kancsalság,nystagmus..)
 • hallás mértékét
 • nyelv, ajak működését (szopás,rágás,nyelés,nyálzás..)
 • beszédet
 • izomzat,tónuseloszlást (aktív,passzív mozgások korlátozottsága,van ?e már kialakult kontraktúra..)
 • a koordinációt (túlmozgás időbeli,térbeli jellemzése,célzó mozgás,egyensúly..)
 • mozgásállapotát(helyzetváltoztatás,ülés,állás,fogás?)

A vizsgálat során begyűjtött  információk alapján alakítjuk ki a gyermek fejlesztési tervét,módját.

A vizsgálat időtartama kb.:60 perc

Share Button

Komplex mozgás és pszichológiai vizsgálat

A mozgásterapeuta és a pszichológus által közösen végzett  vizsgálati sor.

A nagymozgások,az egyensúly,a ritmus,a reflexintegráció,a lateralitás minősége a mozgásfejlesztő szakember számára rengeteg információt ad az idegrendszeri összerendezettség milyenségéről.A pszichológiai vizsgálatok ezt kiegészítik a gyermek érzelmi,lelki fejlődésének,én-kép kialakulásának szintjéről,mely minden esetben nagymértékben befolyásolja gyermekeink megfelelő ütemű fejlődését.

A vizsgálat időtartama kb. 120 perc

Share Button

Egyéni pszichológiai konzultáció és viselkedéselemzés

A konzultáció kezdetét a szülőkkel történő megbeszélés jelenti,az. ún. első interjú keretei között. Ezt követően sor kerül a gyermek fejlődési fázisainak,felmerülő nehézségeinek megbeszélésére,tisztázása,részletes anamnézis felvételére,majd a közös célok meghatározására.

A kognitív funkciók,magatartás jegyek változásának vizsgálatára játékos felméréseket,játék helyzeteket alkalmazunk kiegészítve szükség esetén különböző rajztesztekkel,projektív eszközökkel vagy más diagnosztikai módszerekkel.

Share Button

DSZIT-diagnosztika (Ayres terápia)

A szenzoros szabályozás egy neurológiai folyamat,mely  testünk és környezetünk érzeteit rendezi,lehetővé téve,hogy testünket az aktuális helyzetnek megfelelően tudjuk használni. A szenzoros integráció az érzékszervi feldolgozás legfontosabb fajtája.

Ha ez a feldolgozás sérül,előfordul,hogy a gyermek gyakran elesik,ügyetlen,tönkreteszi a játékait,hangos,vad,nehéz fegyelmezni vagy éppen ezek ellenkezője:nehezen barátkozik, visszahúzódó ,nem szereti ha simogatják,ha piszkos,maszatos lesz,ha homok éri.

A DISZIT ?diagnosztika egy részletes anamnézis felvételével kezdődik,ahol a szülő elmondásából már gyakran több szenzoros integrációs zavarra utaló jel is megmutatkozik. A vizsgálat során megfigyeljük a gyermek izomtónusát,reflexintegrációs szintjét,mozgáskoordinációját,egyensúlyát,vesztibuláris -proprioceptív rendszer érettségét és a taktilis ingerek integrálásának milyenségét.

A vizsgálat időtartama kb.:90 perc

Share Button

Általános mozgásvizsgálat 4 éves kor alatt

Gyakran már kicsi korban feltűnik a szülőnek,hogy gyermeke kicsit más mint a kortársai. Nem olyan ügyes,gyakran elesik,bátortalan a játszótéren,félénk, visszahúzódó,nem szereti ha piszkos,ha homok éri,nehezen birkózik meg a darabos ételekkel vagy éppen az ellenkezője:túl bátor,vakmerő,folyamatosan pörög,nem tudja a figyelmét irányítani vagy egyszerűen ?elefánt a porcelán boltban? jellemzéssel illethető.

Ez mind tünete lehet egy idegrendszeri éretlenségnek.

Az általános mozgásvizsgálaton a szülő pontos kikérdezése,anamnesztikus adatok ( terhesség és szülés körülményei,csecsemőkori jellemzők,mozgás- és beszédfejlődés minősége és tempója..) felvétele mellett megvizsgáljuk a gyermek izomzatát,ízületeit,felmérjük szenzoros és reflexintegrációs  szintjét,az egyensúly, a  nagymozgások és finommotorikus tevékenységek minőségét.

Mind e közben képet alkotunk a gyermek viselkedéséről,figyelméről,irányíthatóságáról játékos szituációk alkalmazása mellett.

A vizsgálat időtartama kb. 60 perc.

Share Button