2014. január havi bejegyzések

Gondolatok a drámajátékról a gyermekkori fejlesztésben

Gondolatok a drámajátékról a gyermekkori fejlesztésben

A drámajáték nem azonos a gyermekszínjátszással, több annál. A játékok révén a gyermek megtanulja elfogadni önmagát, tapasztalatot szerez a sikeres együttműködésről, fejlődik önuralma, önfegyelme, megjelenik az öntökéletesítés igénye, kialakul mások megértésének, elfogadásának képessége és a toleráns magatartás magvai. A játék önkéntes, örömszerző és öncélú, az együttjátszás viszont aktív részvételt és cselekvést igényel.

A dramatikus játékok a gyermeki ?mintha-játékok? törvényszerűségei alapján működnek, alapértékei a folyamatosság és spontaneitás. Általában nem kötődnek erőteljes érzelmekhez, ám ez többnyire mégis megjelenik, és feldolgozásra kerül.

A közös játékban a feladatokkal, szerepekkel együtt a gyermekek maguk is folyamatosan változnak, fejlődnek, új tapasztalatokat szereznek.

Ebben a tevékenységben sohasem a létrejövő produkció az elsődleges, hanem maga a játékfolyamat, az együttlét, a közös élmény.

Célja a személyiségformálás, a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, a közlés megkönnyítése, emellett éppúgy alkalmas a részképességek fejlesztésére, a tanulási és magatartászavarok oldására is.

  • játékra épül
  • fejleszti a kreativitást
  • közösségépítő
  • személyiségformáló
  • feszültségoldó hatása megkérdőjelezhetetlen
  • segít a bátortalanság, zárkózottság leküzdésében
  • csakúgy, mint az indulatosság kezelésében
  • az önkifejezést erősíti és megtámogatja

 

 drámajáték - hintaló

A következő drámacsoportunk 2014. február 18.-án  indul, várjuk jelentkezéseiteket!

Share Button

Játszóház Központunkban:ismerkedés készség-és képességfejlesztő logikai játékokkal

Share Button