2017. március havi bejegyzések

Kiss Bianka

konduktor-óvodapedagógus

GMP Beszédpercepciós diagnoszta

Nemzetközi Csecsemőmasszázs Oktató

Konduktor-óvodapedagógusi végzettségemet a Pető András Főiskolán, 2017-ben szereztem meg. Gyakorlati tapasztalatot főként óvodás korú, konduktív és integráló csoportba járó központi idegrendszeri sérült, beszéd-és mozgásfejlődésben megkésett gyermekek körében gyűjtöttem. Tanulmányaim alatt kiemelt figyelmet fordítottam a módszertani ismeretek elsajátítására, melyek alkalmazását a Hegyvidéki Mesevár Óvodában végeztem.

Fontosnak tartom a műveltségtartalmak projektszerű alkalmazását, foglalkozásaimat e szemlélettel szeretném színesíteni. A gyermekek játékos tevékenységekbe ágyazott komplex, motoros és kognitív fejlesztését tűztem ki célomul. Munkám során a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszem.

Share Button